Trail|

XTOSÍN TRAIL

 • Organizador evento

  ArousaNeo

 • Fecha del evento

  21-05-2023

Descripción

Afianzada no circuito e esperada pola xente habitual, o XToSín Trail presentase ca mesma carta de edición anterior, pero na versión da
media maratón: non faltarán os soutos, as fragas, as carballeiras, sin esquecernos da incríble saida pola praia de Coira para enfrontarse ao
cortalumes de Queiro que nos vai poñer no alto do monte Iroite en pouco mais de quilómetro e medio. De novo, o mellor premio será a
chegada á meta: no porto de Portosín, un enclave único para poñer o remate a unha carreira e ao circuito.

FICHA TÉCNICA:
Data: Domingo 21/5/2023
Hora: 10:30 h.
Lugar de saida/meta: Paseo Marítimo de Portosín
Distancias: 21 km - 14 km -  Andaina 14 km
Deniveis+: 1030 m+ ou 590 m+
Tempos de corte:
21 km: tempo máximo 3 h. - Corte: no km. 8 en 1:30 h.
14 km: tempo máximo 2:30 h.
Avituallamentos: 3 na distancia longa - 2 na distancia curta
(incluindo o de meta)
Periodo de inscricións: apertura o 15/11/2022 - peche 14/5/2023 ás 23:59 h.
Duchas: Polideportivo "David Vidal" de Portosín
Prezo: 20 € ou 15 € (Andaina 7 €)

Si eres de los 112 inscritos en el Circuito puedes consultar tu dorsal AQUÍ

Tod@s aquel@s inscrit@s para participar no circuíto Revolutrion Trail Series 2023, coma en calquera proba individual que o conforma, sométense ao seguinte regulamento:

 

PERCORRIDO:

 • O percorrido desenvolverase sobre un circuíto con piso de terra debidamente sinalizado.
 • A organización non pode garantir a cobertura en todo o percorrido.
 • A organización, nun punto determinado do percorrido, establecerá un control para retirar a todos os participantes sen dorsal.
 • Os participantes están obrigados a informar do seu abandono no control de chegada.
 • tempo máximo para completar cada proba figura nas características técnicas da mesma. A partir dese intre os corredores que permanezan en ruta deberán abandonala e non se garantirá a súa cobertura.

 

PREZOS:

 • O importe por anotarse para todo o circuíto é de 40 € por persoa para participar nas probas curtas, e 55 € por persoa para participar en todas as probas longas.
 • O importe de cada carreira anotándose independentemente para cada unha delas é de de 15 € para as distancias curtas, e de 20 € para as distancias longas.
 • Cada participante terá un chip e un dorsal que se lle entregará o día da proba, o chip debe ser devolto unha vez finalizada a carreira. Non devolvelo implicará o abono de 10 € en concepto de penalización.
 • Aquel@s que se anoten para o circuíto terán dereito a obsequio conmemorativo do circuíto que se entregará na primeira proba.
 • Pódese modificar a inscrición e cambiar de distancia ata 7 días antes de cada unha das probas, abonando ou reintegrando a diferencia de 5 €, según corresponda.
 • Todos aqueles equipos que se inscriban antes do 1 de xaneiro de 2023 por cada 10 membros inscritos terán a posibilidade de inscribir a un membro máis de xeito gratuíto.

 

INSCRICIÓNS:

Para o circuíto, o prazo de inscrición ábrese o día 14 de novembro e péchase o Luns 23 de Xaneiro ás 09:00 h.

Para formalizar a inscrición proba a proba os prazos quedan como sigue:

 • Trail da Cidá: apertura o 15/11/2022 - peche 24/01/2023 ás 23:59 h.
 • Trail de Outes: apertura o 15/11/2022 - peche 26/2/2023 ás 23:59 h.
 • XToSín Trail: apertura o 15/11/2022 - peche 14/5/2023 as 23:59 h.
 • As inscricións realizaranse a través de www.magmasports.es nun formulario habilitado para tal fin. Poderase comprobar na mesma web a listaxe de inscritos.
 • A inscrición da dereito a cronometraxe electrónico por chip, seguro de accidentes, avituallamentos intermedio e final, servizo de ducha, asistencia sanitaria en carreira, trofeos, e a participar nos sorteos dos produtos dos patrocinadores.
 • A non participación, retirada ou descualificación da proba non implica a devolución do importe.
 • A petición de inscrición implica o recoñecemento por parte do atleta que dispón da capacidade física e psicolóxica para participar neste tipo de proba.
 • A inscrición na proba implica a aceptación do regulamento da mesma sen reservas (recoméndase a súa lectura).
 • Calquera modificación sobre a inscrición hai que notificala un día antes do peche do prazo de peche.
 • Se unha vez inscrit@ no circuíto, decides non participar e sempre que o comuniques 24 horas antes do peche das inscricións (do circuito) devolveráseche integramente o importe da inscrición.

 

CATEGORÍAS:

Establécense dúas categorías en función do ano de nacemento (non se ten en conta o día nin o mes, só o ano):

 • Sacho
  • Homes nacidos entre 1978-2005 (45-18 anos)
  • Mulleres nacidas entre 1983-2005 (40-18 anos)
 • Fousa
  • Homes nacidos no 1977 ou antes (>=46 anos)
  • Mulleres nacidas no 1982 ou antes (>=41 anos)

 

PREMIOS POR CARREIRA:

Recibirán trofeo (non son acumulativos):

 • @s tres primeiros da xeral individual
 • @s tres primeir@s da categoría Sacho
 • @s tres primeir@s da categoría Fousa
 • Os dous primeiros equipos
 • Trofeo especial "Peneira" a aquel corredor/a que amose unha conduta deportiva merecedora da distinción (este trofeo ten a condición de acumulativo con calqueroutro).
 • A entrega de trofeos realizarase 5 minutos despois do peche da carreira (ver a ficha técnica de cada proba) nun espazo habilitado preto da liña de meta.
 • Se un/unha premiad@ non recolle o trofeo que lle corresponda, perde o dereito a reclamalo con posterioridade.
 • Se a organización o considera necesario solicitará xustificar documentalmente a idade e condición dos atletas para poder acceder aos premios.

 

PREMIOS DO CIRCUITO:

Recibirán trofeo por distancia (curta ou longa):

 • @s tres primeir@s da clasificación xeral
 • Os dous primeiros equipos equipos da clasificación xeral
 • Primeir@ de cada unha das categorías: Sacho e Fousa (estes trofeos NON serán acumulativos)

 

CLASIFICACIÓNS:

Para cada proba elaborarase unha clasificación xeral por tempo de entrada en meta, desagregada en cada unha das categorías, para o circuíto Revolutrion Trail Series 2023 establécese un sistema de clasificación como se detalla a continuación:

CLASIFICACIÓN MASCULINA E FEMININA:

 • A clasificación terá un sistema de suma de tempos acadados nas dintintas probas en orde crecente, sendo @ primeir@ clasificad@ @ que menos tempo acade. No caso de empate, terase en conta a mellor posición de entrada en meta.
 • No caso de abandono ou non participación nunha das probas ou de entrada na meta fora do tempo máximo designado na ficha técnica de cada unha delas, computarase o tempo d@ derradeir@ participante en entrar na meta +30 segundos.

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS:

 • Establécese un sistema de puntuación crecente que determinará a clasificación (@s primeir@s serán @s que menos puntos acumulen)
 • @s participantes acadarán tantos puntos coma a súa orde de entrada en meta (por exemplo: @ 3º levará 3 pts, @ 9º levará 9 pts, etc)
 • Sumarán puntos para o equipo @s catro primeiros membros en cruzar a meta tendo que ser cando menos un deles unha MULLER
 • Para puntuar coma equipo é preciso ter 4 membros na distancia pola que queiran competir (Podes ter un equipo que compita nunha distancia, e outro na outra; ou dous equipos na mesma distancia).
 • A suma dos puntos acadados determinará a posición do equipo na clasificación.
 • No caso de empate a puntos, tomarase como referencia para a clasificación a suma dos tempos dos integrantes dos equipos.
 • Non se permiten cambios de equipo e distancia unha vez pechado o plazo de inscrición do circuito.
 • Un mesmo club pode inscribir tantos equipos como queira, sempre que teñan un mínimo de 4 integrantes e os inscriba ca variación do nome do equipo correspondente (por exemplo: NomedeClube A, NomedeClube B, etc)

Despois de cada proba publicaranse nesta web as clasificacións detalladas, tanto por cada carreira coma do Revolutrion Trail Series 2023

 

PARTICIPANTES:

 • Está rigorosamente prohibido o acompañamento dos participantes mediante o uso dalgún vehículo de apoio. A non contemplación desta norma implicará a descualificación dos atletas acompañados.
 • Os membros da organización teñen potestade para retirar da proba a calquera participante se consideran que a condición física ou a súa actitude o require, así como a todos aqueles que corran sin dorsal.
 • Os participantes están obrigados a auxiliar a outros participantes que precisen de axuda, así como a respectar as regras de circulación nos tramos e cruces de carreteiras.
 • Os participantes están cubertos por un seguro de accidentes deportivo nas seguintes condicións:
  • Finamento por accidente: 10.000 €
  • Invalidez por accidente: 12.000 €
  • Asistencia sanitaria en centros concertados: 6.000€
 • Os participantes asumen que existe o risco dun accidente de gravidade, e está nas súas mans prever e minimizar ese risco evitando unha actuación que o poña en perigo a él ou a terceiros.
 • Os participantes son conscientes que non sempre se pode acceder cos servizos de emerxencia adecuados a todas as zonas do percorrido.
 • Os participantes deben empregar con dilixencia os equipos de protección propios adecuados ademais daqueles que a organización considere obrigatorios. Os equipos de protección deben empregarse sempre ca finalidade e uso que foron deseñados.
 • Os participantes son responsables daquelas accións que causen un dano moral, material ou físico a outros participantes e a terceiras persoas.
 • A idade mínima é de 18 anos. Calquera membro da organización pódelle pedir a un participante que acredite a súa idade co DNI (ou similar).
 • A organización facilitará o tempo final da proba, non se dispoñerá de tempos intermedios.
 • Cada participante é o responsable de localizar e seguir as marcas que balizan o percorrido.
 • Os participantes autorizan á organización a utilizar a imaxe fotográfica ou videográfica dos corredores durante a proba e a súa vinculación co evento.
 • Os participantes están obrigados a informar do seu abandono no control de chegada.

 

AVITUALLAMENTOS E DUCHAS:

 • En todas as probas haberá avituallamento intermedio líquido (ver ficha de cada carreira).
 • Nos avituallamentos intermedios non se dispondrá de recipientes para líquido (cada participante deberá levar o seu recipiente).
 • Disporase de un avituallamento final de líquido e sólido na liña de meta.
 • A organización dispón de recipientes para depositar os restos e envases, a non utilización deles suporá a descualificación do participante.
 • Facilitarase acceso a duchas e aseos ao remate de cada proba.

 

MATERIAL:

 • É recomendable antes de tomar a saída portar un bidón ou recipiente con líquido e en cantidade suficiente que permita chegar aos avituallamentos indicados.
 • É recomendable levar un teléfono móbil con batería e saldo para estar en contacto coa organización se fose preciso.
 • É obrigatorio levar roupa axeitada ás condicións climatolóxicas reinantes no día da proba. A organización resérvase o dereito a retirar a calquera corredor que non cumpra esta recomendación.
 • A tódos/as os/as participantes facilitaráselle un dorsal, que deberán levar en lugar visible ata o remate da carreira, sendo descualificado o corredor que chegue sen dorsal.
 • Facilitarase un chip a todos/as os/as participantes que deberá situar no calzado ou no nocello para a súa correcta lectura nos puntos de control, se o corredor non devolve o chip ao remate da proba deberá abonar o importe do mesmo á empresa provedora.
 • A organización non se responsabiliza do deterioro, perda, ou extravío do material empregado durante a proba.
 • Recoméndase atender á información ao corredor que se remitirá uns días antes da proba, por si se incorporase algún material obrigatorio ou recomendado a maiores en función das condicións climáticas.

 

RETIRADA DE DORSAIS:

 • O mesmo día da proba no lugar de saída, dende 1 h. antes da hora de saida, e ata 15 min antes da saída de cada unha das carreiras.
 • Se a organización o solicita debe acreditarse con documento oficial a titularidade do dorsal.
 • Recoméndase seguir as instrucións da organización e dirixirse á mesa indicada ca inicial do seu apelido para axilizar a retirada.
 • É imprescindible para a retirada do dorsal ter presentado (pódese presentar no momento) a FOLLA DE RESPONSABILIDADE E MANIFESTACIÓN que lle será facilitada para a retirada do dorsal; a organización resérvase o dereito a non entregarlle o dorsal a aquel participante que non a presente.

 

 

DESCALIFICACIÓNS:

 • Se o participante amosara unha conduta antideportiva.
 • Se o participante retira sinais da carreira.
 • Se o participante non remata o percorrido.
 • Se o participante non atende as indicacións da organización.
 • Se o participante non porta o material obrigatorio.
 • Se o participante atenta contra o medioambiente.
 • Se o participante non auxilia a outro participante que o solicite.
 • Se o participante abandona o percorrido ca finalidade de atallar ou adiantar doutros participantes.
 • Se o participante pon en risco a súa integridade ou a doutros participantes cunha conduta manifestamente temeraria.

 

OUTRAS CONSIDERACIÓNS:

 • Calquera outra disposición non recollida neste regulamento resolverao a organización. Non cabendo recurso.
 • A organización resérvase o dereito a modificar os percorridos, ou incluso a suspender a proba de existir algunha alerta meteorolóxica e/ou o aconsellen as autoridades; de acontecer este suposto, comunicaríase unha nova data de celebración.
 • Calquera tipo de reclamación deberá ser realizada inmediatamente despois do remate da proba para non entorpecer o desenvolvemento da mesma.
 • Arousa NeO non se fai responsable dos danos físicos, morais ou materiais que ocasione a participación nesta carreira.
 • O descoñecemento deste regulamento non exime do seu cumprimento.

Inscripciones Realizadas

Apellido Nombre Club
Liñares Barreiro Carla Carolina -
Pereira Ismael Ragnarok
Benítez somoza Abraham NINGUNO
Rosendo Rafa -
Sampayo saa Pedro METAS IMPOSIBLES TRAIL TEAM
Pérez García Tomás -
Triñáns López Xabier -
Duarte Araujo Eva Tartarugas
Raña Prego Manuel -
Tubío Hermo María -
Rodriguez Trujillo Alejandro Triatlón Compostela
Ruibal Argibay Alberto -
Pereira Giraldez Delia Metas imposibles trail team
VARELA COSTA BELÉN -
Cons Lamas Santiago Tartarugas
Santos Lampón José -
Lema Fernández Carlos Atletismo Negreira
Santos Lampón Lupe -
Garcia Iglesias David Bj running
Caramés Vila Noa S.D. Barbantia Roda
Abal Morrazo EMILIO Independente
García Cayetano Saúde Sport
Flórez Pérez Andrés A.D. JARNACHAS
Torres Campos Clara -
Fariña Amado Sergio -
Lorenzo Chao Beatriz CDM Vértice
González Álvarez Lucas -
CALVO CALVO JUAN MANUEL -
Esteiro Ramos Paula -
Barrientos oreiro Javier Barrientos Oreiro Concobox
TATO MAHIA JUAN JOSE -
Nercellas García Laura -
Vázquez Presas Silvia -
MALVAR LEITE MANUEL GMTA&CHUVONERS
VÁZQUEZ REIRIZ LUIS Tribu Trail
Cepeda Reboiras Juan Vértice club de montaña
LORENZO GONZÁLEZ GEMMA -
Moreira Estrella Entrenarunning
Santiago Diego Triatlón Compostela
Castro Castiñeiras Paulo -
Fra Otero Marta -
Suárez Pérez Lorena -
Freire Parada Vicky -
Rial otero Jose Luis Tartarugas
Martinez Arias Natalia +DMonte
Doval Sánchez LUCIA -
Perez Muros Sebastián Clube de atletismo Serres Runners
Tajes Cernadas Raul Clube de Atletismo Serres Runners
Varela Calvelo Carlos Dubra Team
FERNÁNDEZ PORTO JUAN CDM Vértice
FERNANDEZ OLIVEIRA JUAN CARLOS -
Trigo bao Manuel Ninguno
Santos Dios Moncho -
PEREZ IGLESIAS MARIA SANDRA -
OUBIÑA FALCÓN MAXI C. A. CAMBADOS - SEGUROS NOVAL
Ríos Vilas Sonia Atletismo Porriño
Guerra Magan Oscar C.A. CAMBADOS -SEGUROS NOVAL
ricoy alonso juan -
Miguez Sampedro Susana -
Iglesias Manuel Tributrail
Casais Cabarcos Lara -
Otero Martínez Jorge Demacrad@s Trail Runners
Barbosa González Rodrigo METAS IMPOSIBLES TRAIL TEAM
Pereira Giraldez Serafina METAS IMPOSIBLES TRAIL TEAM
Varela Valladares Alejandro C.A. Cambados - Seguros Noval
rivas beis JAVIER -
De Vries Loureiro Danel -
Romero Lema Pablo Tabeiron deportivo
Oviedo bouzas Fran Club atletismo lousame
Garcia gaciño Alberto Saude sport
Seijas bua David Club atletismo serres runners
juncal costa antonio atletismo tambre
Barallobre Beade Alberto CAB Betanzos
Calvelo Codesido Diego A.D. MONTEBRONDO
Cimpean Alina Gtr galaico trail run
Soto Buceta Sergio C.a.Cambados - Seguros Noval
Tembra cespon pedro -
Mayán Martínez Miguel Tribu Trail
Abalo Lafuente Seve -
Garrido Lorenzo Felipe -
Moure Sanles Basilio -
Queiruga Juan CDM Relieve
Ferreira Rodríguez Alberto -
Parada Miniño Jesús Manuel -
Ramos Alonso Gabriel José -
Vázquez Ismael -
Alonso Fran -
Escudero Fernadez Ruth -
Fuentes Mosteiro Oscar Cdm Xesteirad
Noal Sanlés Daniel Saudesport
Mariño Granja Gonzalo Club Deportivo Brión Hyupersa Santiago
Rodriguez Gonzalez Ivan Saude Sport
Fernández Pousada Iván Traileros Toxos & Birras
Lado Torres J. Carlos Incor-Autovidrio
Sobral Rosales FRAN C.D. PINARIUM
Paz Bermúdez Paula CDM Vértice
Filgueira Piñeiro Carlos S.D. Barbantia Roda
Lado Tarela Pablo -
Mosquera García David -
Mariño Carreño Manuel Mª Cd tri Aranda
Varela Valladares César C.A.CAMBADOS - SEGUROS NOVAL
Salgueiro Fernández Raquel CDM VÉRTICE
Cabanas Bocija David -
Cabanas Bocija Luis -
Diz garcia Manuel Cabo de peñas
Perez Formigo Marcos Perez formigo Cabo de Peñas
Santeiro Paz Manuel CABO DE PEÑAS
Rodríguez Fernández Xosemaría TRIBU TRAIL
Besteiro Dono Juan -
Rodríguez Fernández Julio Tribu trail
Abelenda Vázquez Adrian DUBRA TEAM
Hermo Fernandez Diego -
Bujan Santos Eduardo -
Moure Andrade Alberto -
Muiño Castro Jose Antonio -
Mayo Agrafojo Marcos Club Deportivo Brión Hyupersa Santiago
Garcia Gomez Esteban Club Deportivo Brión Hyupersa Santiago
Eiras Rivadeneira Carlos Clube de atletismo Serres Runners
Cantariño Tajes Alvaro Clube de atletismo Serres Runners
BARREIROS FORMOSO MANUEL Serres Runners
Serrano Remuiñán José Antonio -
Queiruga torres Oscar Incor autovidrio
Santalla Daniel Galaico Trail Run
BLANCO PIAS FRANCISCO JAVIER OS RAPOSOS
Devesa Ignacio CLUB DEPORTIVO BRIÓN HYUPERSA SANTIAGO
de la Fuente Iglesias Eva Club deportivo Brión hyupersa Santiago
Sueiro iglesias Esteban Club deportivo Brión hyupersa Santiago
Piñeiro Mayo Avaro Serres Runners
ALONSO NOGUEIRA DAVID TRAILEROS TOXOS Y BIRRAS
Gendre Fernández Javier Club Deportivo Brion Hyupersa Santiago
Torres Cebreiro Felipe Santiago -
Rodríguez Gonzalez Ramón Korpore Arenteiro Trail
Tejelo Juan Runmaniak Box001 Ourense
Serantes Maneiro Camilo Arnela
Iglesias Amores Miguel CLUB DEPORTIVO BRIÓN HYUPERSA SANTIAGO
Rodríguez Esteban Pablo BJ RUNNINNG TEAM
González Iglesias Ángel Atletismo Porriño
Villamor Roibás ALBERTO GTR GALAICO TRAIL RUN
LUNA JUAN Tribu
Montoto Vazquez Patricia GTR Galaico Trail Run
Miguel Calvo Alfredo Miguel Calvo Peña’l Vientu
Gey Martínez Ramón Atletismo lousame
MARTINEZ DOMINGUEZ Yolanda METAS IMPOSIBLES TRAIL TEAM
Sanlés Santos Marina -
Sanlés Santos Mayca -
Silva Caamaño Cristina -
Silva Caamaño Montserrat -
Mon Casariego Rita -
Carro Mogaburo MARÍA DEL CARMEN -
Touriño Alvarez Marino -
Garcia Castro Maria Carmen -
de la Iglesia campaña Luis -
Vidal Blanco Beni -
García García Carmen Tartarugas
Chicano Montini claudio Redondela
Lampón Lampón Mª del Carmen -
Lameiro Luaces Paula -
Cibeira Santos Bianca -
De la iglesia campaña Pili -
Iglesias tubio Angel -
Iglesias De la iglesia Noa -
Joaquín Pais Ana -
Lorenzo Romero Juana María -
García Nimo José Luis -
Abad Bretal Sofia Abad Bretal -
Abal Abeijon Maria Carmen -

Inscripción

 • La inscripción ha finalizado.
  La inscripción ha finalizado.
  La inscripción ha finalizado.