Trail|

VIII CARREIRA DE MONTAÑA MONTEFARO

 • Organizador evento

  PULPEIROS MUGARDOS

 • Fecha del evento

  23-10-2022

Descripción

Estamos de volta!!.
Volve o TRAIL MONTEFARO, o día 23 de Outubro de 2022 regresa a nosa carreira a Montefaro..
O Pulpo Trail volta!!

Regulamento:


1. A proba terá lugar entre os Concellos de Ares e Mugardos o próximo día 23 de Outubro de
2022, e dará comezo ás 10:00 da mañá para todos os corredores, feito do cal foron
perfectamente informados os dous concellos e se solicitaron os premisos pertinentes mediante
notificacións informativas enviadas a ambolos dous alcaldes.
2. As distancias serán:
- Trail longo será de 24 kilómetros, cún desnivel acumulado de 1130 metros aprox. (D+1130/D1130).
- Trail curto contara cunha distancia de 11,5 kilómetros, cun desnivel acumulado de 760 metros
aprox. (D+760/D-760).
- Andaina terá unha distancia duns 16 km, cun desnivel acumulado de 300 metros aprox.
(D+300/D-300).
 Tendo saída e meta no mesmo punto, que é diante do mosteiro de Santa Catalina Montefaro.
3. O percorrido estará perfectamente sinalizado con voluntarios que estarán nos cruces e nos
puntos máis técnicos do percorrido pra orientar ós corredores.
4. A entrega de dorsaís e chips realizarase de forma previa o 22 de Outubro e o mesmo día da
proba partir das 8:00 da mañán ata 30 minutos antes da saída no Mosteiro de Santa Catalina.
 O participantes que non poidan rematar carreira deberán indicalo no punto de cronometraxe
para ter control de todolos particpantes.
5. As inscripcións realizaranse a través de internet, cubrindo o formulario na seguinte ligazón. O
prazo comeza o 15 de Septembro e pecharase o 16 de Outubro.
6. O prezo da inscripción será de 19 euros Trail Longo, 15 euros Trail Curto e 13 euros andaina
(o percorrido será común para as todos eles agás algunas zonas), incluindo os seguros na
modalidade que cubra explicitamente carreiras por montaña. O prezo dará dereito ao corredor
a recibir unha bolsa de corredor, 2 avituallamentos líquidos e un sólido durante a carreira máis
outro á chegada.
7. A inscripción farase efectiva no momento en que recibamos o xustificante de pago a través
dos medios que dispón a organización pra as inscripcións.
8. Establécese un máximo de 450 participantes (a andaina estará limitada a un máximo de 80
persoas). No momento no que se cubra esta cota quedarán pechada as inscripcións aínda que
non se chegue á data proposta como peche de inscripcións.
9. Non se permitirán inscripcións o día da carreira.
10. Os corredores terán ducha o final da proba no Mosterio de Santa Catalina, son os servizos
que ofrece o mosteiro e non hai distinción entre homes e mulleres, ó rematar entregarase una
bolsa coa comida só pros participante (pendiente de decidir que comida e como será a forma
de entrega).

11. Daranse trofeos ós tres primeiros de cada categoría e a Xeral.
12. A idade mínima para participar son 16 anos.
13. O 10% da carreira trascorre por un circuíto aberto ao tráfico, sendo responsabilidade única
dos corredores respectar as normas de seguridade e vixiar en todo momento o cumprimento
das normas de circulación. A carreira contará có apoio de voluntarios, policía local e Protección
Civil que vixiarán os tramos abertos ó tráfico.
14. Estableceranse 3 puntos de control de carreira polos que será obligatorio o paso de todos os
participantes.
15. Existirá un equipo médico que acompañará ós corredores onde poida circular a ambulancia.
16. Os Corredores comprométense a respectar a sinalización e a aceptar o presente
regulamento, quedando descalificados todos aqueles corredores que non o respecten.
17. Os corredores deberán de ser respetuosos có medio ambiente e depositar o lixo xerado nos
puntos habilitados para iso. No caso de que se incumpla este punto dará lugar á descalificación
inmediata do corredor.
18. A organización se exime de toda responsabilidade producida polo mal uso das instalacións
ou polo feito de non respectar o presente regulamento.
19. Quedará descalificado todo o que non cumpra o presente regulamento, non complete a
totalidade do percorrido, non pase polos puntos de control establecidos, deteriore ou ensucie a
contorna, non leve a súa dorsal ben visible ou desatenda as indicacións da organización.
20. O peche de control dos Trail realizarase 2 horas e media despois da entrada do primeiro
corredor quedando descalificados os corredores que non chegaran a meta no tempo
establecido.
 En canto a Andaina o tempo máximo para a súa finalización serán 4 horas por motivos
loxísticos e de seguridade polo que a organización recurtará o percorrido cando sexa necesario
para cumplir có tempo máximo establecido.
21. En caso de abandono durante a carreira os corredores deberán de comunicalo a calquera
membro da organización e na medida do posible será trasladado a liña de meta.
22. A participación no evento por parte do corredor supón a aceptación de todas as normas
propostas pola Organización e as que se houbesen de propoñer para o bo desenrolo da carreira.
23. O participante ten pleno coñecemento das condicións da actividade á que se inscribe, en
concreto afirma ter coñecemento sobre os seus requisitos de distancia, material esixido,
desniveis acumulados e capacidade física recomendable, en concreto o participante asume
plenamente que:
◦ A práctica do deporte en xeral, e dos deportes contemplados dentro da Federación Española
de Atletismo, Montaña e Escalada, entrañan unha serie de riscos previsibles, que deben ser
coñecidos e aceptados por quen voluntariamente desenrole estas actividades.
◦ En materia de deportes de montaña de calquera tipo, a idea do risco de accidentes de
gravidade vai implícita nos mesmos e, polo tanto, quen se dedique ao seu exercicio asúmeo
personalmente. O usuario debe sempre prever a posibilidade de accidentes e de necesitar
axuda, evitando as actuacións de risco propias ou as que poñan en perigo a terceiros ou posibles
rescatadores.
◦ O participante obrígase a poñer en coñecemento da organización, por escrito, calquera
problema físico do que teña coñecemento antes da carreira e que poida afectar á súa
seguridade.
◦ A proba conta cun seguro de responsabilidade civil e cada inscripción leva incluido o seguro de
accidente persoal.
◦ A participación na proba será baixo a responsabilidade e propio risco dos participantes.
◦ O participante no momento da súa inscripción manifesta atoparse fisicamente apto para
afrontar o percorrido da proba e non ten ningún impedimento nin físico nin psiquico para
afrontalo percorrido.
◦ O participante debe retirarse sen ningunha limitación previamente ao comezo da actividade si
a mesma excede os seus límites persoais. Unha vez iniciada a actividade é plenamente
consciente de que a retirada non sempre estará garantida, ou que esta poderá ser aínda máis
perigosa que continuar na propia actividade inicialmente prevista.
24. A inscripción na presente actividade implica formar parte dunha base de datos que está
rexistrada na Axencia Española de Protección de Datos, polo tanto o participante acepta que de
conformidad coa normativa de Protección de Datos Persoais, autoriza a que os datos que nos
facilita para a ser incluídos nuns ficheros cuxa titularidad corresponde Federación Española de
Atletismo. Devanditos datos serán utilizados para enviarlle exclusivamente información
particular sobre a presente actividade.


Club Pulpeiros Mugardos 

Inscripciones Realizadas

Apellido Nombre
Lodeiro Gomez Ángeles Lodeiro Gomez
Cao espiñeira Maria estela
Lodeiro Gómez Nuria
Pena balseiro Victoria
Piñeiro fraga Estefania
Sanjurjo Bouza Lucía
Meizoso Permui Anxo
Prado novo Patricia
Caaveiro rivas Maria isabel
Guerrero Espinosa Roberto David
García Vázquez Daniel
Hermida Mera Juan Carlos
Tojeiro Ares Fran
García Pardal Rosi
Villarino Ramos Miguel
Martínez Ramilo Tania
Freire Vázquez Miguel
Cotovad Campo Iago
Vázquez Izaguirre Angel
De la viña Pita Juan Carlos
Casteleiro Alberto
Suárez Fernández Jorge
Bellas Bouza Francisco Bellas Bouza
González regueiro Juan carlos
RECOUSO GARCIA JUAN CARLOS
CASAL LLORENTE CARMEN
Rivera sixto Luis
Díaz Rodríguez Andres
Tembrás Alonso David
Corral Franco Sonia
Eiroa Feal José María
Chamorro Diaz Alberto
Mosteiro García Brais
Pita-Romero Caamaño Juan
Brage Ramos Paula
Martinez Marin Carlos
Lozano Lubián Juan
Castro González Iván
Vázquez Fernando
Perez Balbontin Ruth
Pantin lopez Oscar
Amado Couto Alex
Seco Fernández Rubén
Garrote Martinez Luis Antonio
Rodríguez-Lorasque Vázquez Pablo
Barreiro Suarez Sergio
Cordal vazquez Felipe
Vazquez Roibas Alejandro
ROSENDE ABRODOS OSCAR
LIÑARES PABLO
Lozano Iglesias Miguel Ángel
Ponce Javier
Eraña Caballero Chema
Penedo Diaz David jose
Gilda Rodríguez Juan Carlos
Vazquez Deibe Alejandro
Díaz Seoane Quirina
Galán Piñeiro Marcos
Muíño Piñeiro Abel
Alonso Cabaleiro Antonio
Lopez Teijeiro Ruben
Grueiro Acción Isabel
Alonso Filgueira Marcos

Inscripción

 • Nº inscritos 10 de 80
  La inscripción ha finalizado.
  Distancia: 16
  Andaina terá unha distancia duns 16 km, cun desnivel acumulado de 300 metros aprox. (D+300/D-300). 
  Nº inscritos 32 de 185
  La inscripción ha finalizado.
  Distancia: 11,5
   Trail curto contara cunha distancia de 11,5 kilómetros, cun desnivel acumulado de 760 metros aprox. (D+760/D-760). 
  Nº inscritos 21 de 185
  La inscripción ha finalizado.
  Distancia: 24
   Trail longo será de 24 kilómetros, cún desnivel acumulado de 1130 metros aprox. (D+1130/D1130).