Marcha BTT|

VII Ruta BTT Callos Meis

 • Organizador evento

  Concello de Meis

 • Fecha del evento

  10-07-2022

Descripción

Realización dun evento deportivo de xeito non competitivo e popular, vinclulado á programación da Festa dos Callos de Meis, como unha alternativa máis de ocio coa que se pretende fomentar a práctica do deporte de bicicleta de montaña.

ENTIDADE ORGANIZADORA:

 

Concello de Meis, CIF P3602080I. Enderezo: Avda. de Cambados nº67 - (O Mosteiro), 36637 – Meis (Pontevedra).

 

ENTIDADES COLABORADORAS:

 

Protección Civil do Concello

Armenteira e Punto.

 

LUGAR, DATA E HORARIO DO EVENTO:

 

Domingo, día 10 de Xullo de 2022, con saída e chegada na Praza de España (O Mosteiro). O percorrido na súa meirande discorrerá polo Monte Castrove, así como por diferentes zonas de monte de titularidade veciñal (Comunidades de Montes do Concello de Meis e de Poio).

 

Saída: 09.00h.

Hora tope de finalización: 14.00h

 

EVENTO ORGANIZADO:

 

Realización dun evento deportivo de xeito non competitivo e popular, vinclulado á programación da Festa dos Callos de Meis, como unha alternativa máis de ocio coa que se pretende fomentar a práctica do deporte de bicicleta de montaña.

 

DATA DE REALIZACIÓN:

 

A VII Ruta BTT Callos Meis, levarase a cabo o domingo día 10 de xullo de 2022, cunha duración máxima para realizar o percorrido de 5hrs.

Dito evento constará de dúas opcións de percorrido: Longa de 46 km, cun tempo estimado de realización de 4 horas, e a curta de 34 km, e un tempo estimado de realización de 3 horas (tendo como hora de saída as 9.00h e como hora límite de finalización as 14.00h.)

 

REGULAMENTO DA CARREIRA:

 

1)  A inscrición realizarase exclusivamente a través da seguinte páxina web: www.magmasports.es , tendo como data límite o día 6 de xullo (ás 23h.59m.), o ata cubrir o cupo de 400 participantes (máximo establecido), debendo aportar os seguintes datos: nome e apelidos, sexo, concello, data de nacemento, DNI e teléfono.

 

2)  Facilitaráselle a cada participante o seu dorsal que deberán colocar na bicicleta.

3)  O dorsal recollerase o día da proba na zona de saída/ meta (Praza de España), entre as 8.00 e as 9.00h da mañá (cumprimento estrito do horario).

 

4)  Ao longo do percorrido a Organización establecerá os controis necesarios que estime oportunos para a seguridade da proba. Estes controis poderán ser fixos ou móbiles e estarán autorizados para descualificar aos participantes que cometan irregularidades ou atenten contra a seguridade individual (tanto propia como allea) ou colectiva durante a proba.

 

5)  Os nenos poderán ser acompañados polos pais, nais ou titores e deberán cumprimentar unha autorización.

 

6)  A proba é de carácter non competitivo, xa que é un evento pensado para fomentar a actividade deportiva, enmarcado dentro do programa das festas locais.

 

7)  A proba, para todos os participantes, terá como hora de saída as 9.00h e un máximo de tempo de realización da mesma de 5hrs,   tendo como lugar de saída e chegada a Praza de España.

 

8)  A organización faise responsable dos danos físicos que poidan sufrir os participantes durante a proba, se ben en todo momento estará disposto un servizo sanitario, por se fose preciso.

 

9)  Dado o carácter eminentemente popular e festivo desta proba, a Organización agarda de todos os participantes o mellor espírito deportivo.

 

10)  O descoñecemento deste regulamento non exime do seu cumprimento.

 

11)  A realización da inscrición implica ter lido, entendido e adquiridos os compromisos de estar en bo estado físico e pasados os pertinentes recoñecementos de saúde. Ademais de haber feito o pago da inscrición, os participantes autorizan á organización para a utilización da imaxe en publicacións, carteis, etc. para a promoción do deporte da bicicleta de montaña.

 

12)  Conforme á L.O. 15/1999, informámoslles de que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro, do que é responsable o Concello de Meis. A finalidade do ficheiro é levar a cabo a xestión de datos para a BTT, así como informarlle de futuras edicións. Se desexa exercitar os dereitos de acceso, rectificacións, cancelación e oposición, poderá facelo dirixíndose por escrito á entidade sinalada anteriormente, xuntando unha fotocopia do seu DNI.

 

ITINERARIO

 

O itinerario da proba da BTT será o seguinte:

8.00 a 9.00h: recollida de dorsais.

8.30 a 9.00h: preparación dos participantes na zona de saída.

9.00: saída da proba.

14.00: hora máxima para a finalización da proba.

Estes itinerarios, se houbese algunha modificación derivada de cambios nas condicións meteorolóxicas ou doutra índole, comunicaranse coa debida antelación

 

PARTICIPANTES:

 

Nesta VII Edición da proba, o número máximo de participantes será de 400.

 

AVITUALLAMENTOS:

 

Ao longo da proba, tanto na btt de distancia longa como na curta, estableceranse uns puntos de avituallamento, nos cales, se lles proporcionará aos participantes tanto compoñentes sólidos como líquidos.

 

MEDIDAS DE SINALIZACIÓN:

 

Contaremos cun equipo de entre 10 e 15 persoas (identificadas con chalecos amarelos reflectantes) que, xunto con Protección Civil do Concello, encargaranse da seguridade da proba e dos participantes, e sobre todo, vixiarán os lugares conflitivos ou perigosos, como os cruces e as rotondas.

A sinalización das dúas rutas levarase a cabo mediante GPS. A maiores, utilizaremos sinalización propia en puntos clave das rutas, coa finalidade de garantir a seguridade de cada un dos participantes.

 

PLAN DE SEGURIDADE:

 

Sinalización dos circuítos:

 

Tal e como indicábamos anteriormente, haberá sinalizacións en puntos clave do circuíto, segundo as necesidades de cada situación e segundo sexa a ruta longa ou a curta.

Os cambios de dirección estarán sinalizados cunha antelación mínima de 100m.

Nos cruces haberá persoal de protección civil e da organización, que velarán pola seguridade dos participantes, impedindo o acceso ao circuíto de vehículos alleos á proba.

Vehículos da proba:

Nesta edición non haberá ningún tipo de vehículo a motor, senón que contaremos con persoas-guía que se desprazarán en bicicleta por todo o circuíto, con funcións de vixiancia do cumprimento das normas, aportando seguridade e control da proba.

Servizos sanitarios

No que atinxe aos servizos sanitarios, contaremos con dúas ambulancias (unha na Praza de España e outra na parroquia de Armenteira), e un médico, de confomidade co establecido no Real Decreto 1428/2003, polo que se regulan este tipo de probas.

Póliza de Seguro

Está prevista a contratación dunha póliza de seguro de responsabilidade civil e máis de accidentes, a cal estase actualmente xestionando e valorando a mellor opción, cunha cobertura para 400 participantes, e adecuada aos requisitos legais para unha proba deportiva desta índole. 7

Inscripciones Realizadas

Apellido Nombre
Castro Blanco Santiago
SABARIS SILVA DIEGO
G. Batalla J. Fernando
Botana Balo Fernando
Monteagudo Aido Nico
Trillo Vázquez Esteban
Castro Abal Santiago
LOPEZ MIGUEZ CARLOS
Peón Escudero Miguel
villanueva dovalo uxio
Estévez Vázquez ROSA
Falcón Chantada Alejandro
Valcarcel Gil Marcos
López Arias Susana
Álvarez Baulo Javier
SOTO Miguens ALBERTO
Marín Francisco
Pereira Gutiérrez Sergio
Ferreiro Torres Patrick
Villar González Jesús Diego
Otero Pintos Carlos
HERMIDA MOURIÑO CARLOS
Gregorio Núñez Carlos
Balboa Balboa Juan Jose
Gomez Alfonso Javier
Moldes Villaverde José Manuel
Pombo Xoán
Figueira Eloy
Boubeta Cancelas Cándido
González Quintero Alberto
Martínez Torres Emilio
García perez Fran
González Díaz Gonzalo
Pérez Rodríguez Roberto Carlos
GARABOA CASTRO ISMAEL
Castro rial Miguel angel
Abal Serántes Isidoro
Martínez Varela jose luis
Pedrouzo rodiño Cesar
Otero oubiña Jose Luis
Alfonso Meis Ramón
Rúa Gayo Fernando
Sieira Nieto Jose Luis
Camiña Portela José Luis
Paz Millan Roman Paz Millan
De Jesús gonzalez Jose
Oubiña García Manuel
Cores dios Marco
Amondarain Martínez Daniel
Aguiño Villanueva Luis
Ruadas bua Ivan
Garcia Varela Pablo
Ferrín Amado Angel
Vilar Fernandez Francisco
Núñez Casal Martin
Corbacho Martínez Miguel Angel
Borrageiros Cobas Javier
Fernández Casais Adrián
Alvariñas García Marcos
Esperón silva Javier
Fernández Rodríguez Jorge
Garrido Chaves David
Silva Iglesias Brais
Martínez Fontenla Diego
Martínez Crespo José Manuel
blanco garcia laureano
TAIN FERNANDEZ alberto
Chazo Torrado Emilio
Nieto Tomé Manuel
Mosteiro Rodríguez Francisco Javier
Barral Vidal Juan Carlos
DOPAZO MESEGO JOSE
Pérez Rey Rebeca
Castro Cantón José
perez santiago Francisco Perez Santiago
Torres Miguez Antonio
Meis Meaño Jose
Perez Brion Adrian
Oubiña Allo Juan Luis
Piñeiro Tomas Emilio
Pérez Gago Pedro
Vega Castro Carlos Manuel
García Fernández David
González Varela Gonzalo
RICOY RIVAS DAVID
ALMEIDA MONTEAGUDO IVAN
POUSO SOÑORA Angel
Fernandez bello Francisco Javier Felicidades Bello
Taboada Lorenzo Daniel
Mosteiro Alba Alejandro
Vilas Sabaris Alejandro
LÓPEZ BALSEIRO JOSE ALFONSO
Paredes González Carlos
Nieto Outeda Eusebio
Calado Leirós Alfredo
Mateos buceta Vicente
FERNANDEZ ABAL DIEGO
Carro Álvarez Jose
Fandiño Torres Cristóbal
Veiga Fran
Calviño Froiz Breogán
RODRIGO POCH JAIME
Varela Piñeiro Víctor Manuel
Sánchez Otero Antonio
Gregorio Fontán Mauricio
Maquieira Villar Alberto
Méndez Benegassi Pedro
Pacheco Martínez Manuel
Estévez corbacho Javier
Varela Gestoso Rodrigo
Rey Lago Francisco
Cardalda Touris Ruben
Gil lago Juan angel
Iglesias roma Ramon
Cardalda touris Victor
Loureiro torres Ramiro
Dacosta Martínez Andrés
Pacheco Martínez Rubén
Aguin Fernandez Luis
Paredes Prieto Manuel
lima riveiro joaquín
VILAVEDRA ACOSTA Rubén
Lopes Padin Daniel
Souto picallo Juan Antonio
Rea Rodriguez Rafael
Vázquez Urbina Juan Carlos
Varela garcia Benito
Smith Eloy
Cortiñas Rodríguez Juanca
Jamardo Aboy Sergio
Lozano Ferreira Alberto
Escudero Rivas Adrian
GARCIA FERNANDEZ MANUEL
Badillo Serrano Tomas
ANTELO PEREZ JOAQUIN
Maquieira Buceta Jesus
CAGIAO FERNÁNDEZ BEGOÑA
López monasterio Iñaki
Costa Cacabelos Angel
Sineiro Agra Francisco
Piñero Souto Ángel
argibay fabeiro hugo
Mosteiro Fernández Ramón
Fuentes Maquieira Manuel Fuentes Maquieira
Vidal Pouso Marcos
Maquieira Ces Jesus
Garcia Estrada Victor
Martin Calvo Jesus
Martin Outeda Dario
Magdalena Golobardas Miguel Ángel
Martínez Padín Manuel
Oubel barral Pablo
Abal Fernandez Pablo
Garcia Poceiro Julio Rodrigo
Gonzalez Varela Felix
Castro Filgueira Antonio
Varela Martínez Roberto
MAGARIÑOS CASAL ADRIAN
Soriano Garrido Jose Luis
Ucha Martinez Carlos
Pérez Conde José María
Gomez Bestilleiro Jose Gomez bestilleiro
Lois sousa Daniel
Fernández Rodríguez Laura
Garcia Gonzalez Pablo
Casal Felix
Díaz Díaz Roberto Enrique
Díaz Díaz Angel Fernando
Gómez Nieto Benito
Castro González Manuel
Moares Navazas Tomás
Gandara Mariño Martin
Bugallo gonzalez Gonzalo
López Santome Marcos
Alonso Gómez Juan Carlos
Castrelo Conde Francisco Javier
Figueira cruz Cristian
Amor Haz Miguel
Gonzalez Comedeiro Pablo
Taborda Rubio Johana
Oubel Alejandro
González Bermejo Miguel Ángel
HENRIQUEZ REINOSO JOSÉ ENRIQUE
Vila Sieiro Jacobo
Cobas freiría Javier
GOMEZ GUITIAN ADRIAN
Sánchez Marcos
Perez Pazo Beni
Cordeiro Portela Manuel
Román Sarmiento Raquel
Cancelas Fandiño Raúl
Meira Juncal Victor
Chaves serantes Sergio
Chaves chaves Eugenio
Barreiro moreda Daniel
Santomé Costa Borja
Villalba Rodríguez Xaime
santiso subiela sebastian
Santome Valverde Alex
Oujo ageitos Joaquín
Miguez sampedro Susana
Novell Leruth Gerard
Caramès Morgade Manuel
Regades martis Kiko
Rarís Mosquera Paco
Loureiro Sobral Jaime
Trillo Blanco Angel
Carballo Busto Marcos
Moldes Vidal Jesús
González Outeda Agustín
Pazo Nandin Bernardo
Buceta Padin Santi
Pérez Treus Adrián
Torrado blanco ALBERTO
Villanueva Gómez José Ramón
Martínez Álvarez María
Fontán Pérez Gerardo Miguel
Martínez Novoa Francisco Javier
Troncoso Andrade Juan Antonio
Moldes Buceta David
Sobrino Rodríguez Roberto
Meis Blanco Antonio
Iglesias González Elisabeth
Portas González Pablo
Castiñeira Antón José Benito
Carro Pérez David
Monteagudo Troncoso David
Barreiro Trelles Alberto
Prado Tirado Francisco Javier
Prado Tirado José
Dávila Escudero Santiago
Núñez Vidal Manuel
Pérez Souto Marcos
Rodríguez Alfonso Roberto
Vilavedra Poza Remigio
Delgado González Mar
Fernández Vidal Porfirio
Villamediana Maneiro José Ramón
Pazos García Celestino
Pazos García Fernando
Piñeiro Fernández Jacobo
Abalo Outeda Ernesto
Aragunde Calvo David
Sarmiento Vázquez Agustín
García Varela Santiago
Gendra Ordóñez Luis
Fernández Ferreira Félix
Vidal Rascado Roberto
Fandiño Garcia Oscar
Ricatti Aguilera Omar Ignacio
Pereira rey David
Bargiela rego Alberto
Guimarey Cordal Jose
Tarrio vicente Fernando
Arijon miranda Pablo
Salgueiro Tilve Faustino Salgueiro Tilve
Casal Tilve Álvaro
García-Alén Lores Carlos
Martínez Saiz Juan ignacio
Padin Perez Miguel
Ruiz Ruben
Otero fariña Jesús
Muñiz Álvarez Juan José
Carballa gonzalez Antonio
García iglesias Silvia
Leiros carrera Iago
Aguin Gómez Miguel Ángel
Doval Güímil Roberto
Carregal Carro Carlos
Sanmartin Garcia Tino
Agra Agra Javier
Rey Novio Anabel
García Perez Víctor Manuel
Fresco iglesias José Maria
Valdez perez Julio joel
Barbosa Alonso Diego
García Martinez Juan Jose
Vilas Fernández Iago
Gomez miniño Juan Manuel
Rocha Vilariño Ivan
Lois Alvedro Alex
Teijo lopez jose angel
Chapela Malvido Carlos
Rañó Blanco Raúl
Hermida Aris Martin
Ferreiros triñanes Josejoaquin
Carballa Rodríguez Jose Antonio
Abalo Vilas Salvador
Araujo Francisco José Manuel
Pérez Otero Juan Carlos
Iglesias Fernández Daniel
Frieiro Gonzalez Ruben Ivan
Álvarez Lopez Félix
aboy baños diego
Ferreira Juan Carlos
Crende Pampin Felipe
Fontán Troncoso Roberto Fontán Troncoso
Ares Vázquez Marcos
Outeda Villanueva Venancio
Deza Saez Ringo
Rodriguez barcala Jose luis
Besada Perez David
Otero Iglesias CARLOS
Serantes posse Alex
Falcón solla José luis
Seijo Castro Diego
Losada Perez Marcos
Lopez Lale David
Trigo Vieites Manuel
Dominguez Buezas Cesáreo
Baúlde González Javier
Camiña Juan Antonio Burgos Camiña
Mosteiro Piñeiro Susi
Iglesias Senín José
Conde Santiago Nati
Suárez Varela Joaquín
Tomé Cochón Fernando
F.P Sergio
Real Cortegoso Sergio
Bouso falcon José Maria
Quintáns Morán Francisco
Santomé Neli
Garrido Miguez Mara
Santoro Alonso Rubén
Real Cortegoso Jose Manuel
Rea Otero Manuel
Casal Rey Antonio
Corbacho seren Alberto
del Oro Moares Juan José
Péon Dios Javier
Cores Torres Sergio
Amatriain Suárez Jose Carlos
Calvar Lorenzo Jesús
García Lago Lorena
Álvarez Rico Jorge Antonio Álvarez Rico
Valladares Romero Javier
Silva Vieira Ana
Quintans Héctor
Márquez Remy
López Alonso Ricardo
Riveiro Figueiras Rubén
Riveiro Figueiras Esteban
RODRÍGUEZ UHIA ALBERTO
Asperez Dopazo David
Souto Aboy Alberto
Piñeiro varela Carlos
Solla Novegil Ramon
Boo Munín Óscar
Boo Bueno Enrique
FRANCO RIOS DAVID
ORGE MARTINEZ JUAN CARLOS
LUSQUIÑOS GESTEIRO SEBASTIAN
González Bermúdez Martín
González Fuentefria Isabel
Pousada Pablo
Gómez Pérez Juan Manuel
López Garrido Adrián
Vázquez Iglesias Julio
Taibo Alonso Jonathan
Ortega Aguilar Eva
Freire Hermida Ivan
guimarey barros jorge
Teijo López Pablo
Amieiro Fernández Alejandro
Viguera Gorostiza EDORTA
Pedreira Alvarez Martin
Santórum González Jorge
Abal rivas Roberto
Álvarez Marín Carlos
Vidal Barros Diego
Palacios Silva Oscar
Garcia Vazquez Miguel Angel
Ruiz Suárez Pedro
Neira Fernando
Tomé Rosales Alejandro
Amoedo Castro Roberto
Vega Neira Manuel
Rodríguez Freitas Antonio
Romero del Rey Rafael
Del rio Estévez Fran
Outerelo Cousiño Pedro Pablo
Serrano González Marcos
Alameda García Jose Ambrosio
Avalle Daniel
Casalderrey Ramirez Aquilino
Rey Abelleira Jose Antonio
Landeira Garcia Rubén
Gómez Mouriño Geronimo
Rivas Vidal Francisco
dominguez mendez angel
Lois García Lara
valiñas Carbia Francisco
De La Fuente Otero Manuel
Andres Lago Jonathan
Lago campos Samuel
Lopez Mato Victor Ignacio
Senin magariños Oscar
Villaverde Fernández José
Aragunde calvo Nico

Inscripción

 • Nº inscritos 399 de 400
  La inscripción ha finalizado.
  Distancia: 46 kms o 34 kms